Premis sorteig loteria de Nadal

Premis sorteig loteria de Nadal

Estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros. Els premis l’import íntegre sigui superior a 20.000 euros només tributaran respecte de la part de la mateixa que excedeixi d’aquest import.

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre d’altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i apostes de l’Estat (SELAE).

La referida norma estableix que els perceptors d’aquests premis, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis l’import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 euros. Els premis l’import íntegre sigui superior a 20.000 euros només tributaran respecte de la part de la mateixa que excedeixi aquest import.

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així, per exemple un premi de 100.000 €, tributaria el 20% sobre 80.000 € (100.000 – 20.000), de manera que es practicaria una retenció de 16.000 € i es percebrien 84.000 €.

La SELAE haurà de procedir a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 20.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries …), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 20.000 € que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció a el seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pugui correspondre per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial han d’incloure, tal com feien abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció / ingrés a compte de l’20% suportat com un pagament a compte més.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar