Mesures vigents contra la COVID-19

Mesures vigents contra la COVID-19

Us informem que s’ha publicat en el DOGC la resolució SLT/541/2022, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Aquestes mesures estan en vigor fins al 31 de març.

Activitats socials

Cal evitar espais amb aglomeracions, especialment si són espais tancats.

Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

La mascareta deixa de ser obligatòria en espais exteriors, amb excepció dels esdeveniments multitudinaris, on si que s’ha de portar. També s’elimina el seu ús als exteriors de l’àmbit escolar. En espais interiors continua essent obligatòria.

Oci nocturn i sales de concert

Obertura dels locals d’oci nocturn i sales de concert.
No hi ha límit d’aforament. Tampoc s’ha de fer ús del certificat COVID digital de la UE per accedir-hi.

Empreses de serveis i comerços

Empreses de serveis i comerç minorista, aforament del 100%.

Garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada). Entrada esglaonada de públic.

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d’aplicació corresponent.

Restauració

Aforament del 100% en zones interiors dels establiments d’hostaleria i restauració. Horari d’obertura segons licència.

Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment.

Distància d’1,5 entre taules.

Cultura, oci i activitats recreatives

Aforament del 100% a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals.

Aforament del 100% en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, parcs d’atraccions i equipaments cívics.

Es recomana una ventilació reforçada en els espais tancats on es puguin concentrar més de 1.000 persones.

Aforament del 100% a l’interior dels locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs.

Actes i cerimònies civils i religioses

Aforament al 100% en espais tancats i garantir la distància de seguretat i una ventilació adequada.

Treball

Des de la Generalitat de Catalunya es recomana el teletreball i, en cas que sigui impossible, evitar reunir-s’hi per menjar o beure.

Instaurar el teletreball a l’administració pública.

Evitar viatjar en hores punta. Desplaçar-se preferiblement a peu o en bicicleta.

En feines que requereixin activitat presencial, s’ha de garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada).

Afavorir torns escalonats de treball, i l’entrada escalonada del públic en àmbits laborals en els quals es realitzi atenció directa al públic.

Educació

Es flexibilitza la gestió de casos covid a l’entorn escolar. A partir de dimecres 23 de febrer ja no s’identifiquen contactes estrets.

Recomanar l’ensenyament telemàtic en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat.

Les classes pràctiques podrien impartir-se de forma presencial a condició que es mantinguin les mesures de distància i higiene i prevenció.

Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Esport

Aforament del 100% en esdeveniments esportius professionals, així com activitats esportives no professionals o federades en espais interiors i exteriors.

Recomanació de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.

Curses i activitats exteriors, sortida esglaonada per mantenir la distància.

Aforament del 100% en instal·lacions i equipaments esportius tancats com ara gimnasos, sales esportives i d’activitat física.

Més informació

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.