Política de Privacitat

     1. Dades relatives al Responsable
Responsable del tractament

Empresa: DAG MULTIGESTIO EMPRESARIAL SL B64534886
Adreça: PASAJE SAN LUIS, 4 LOCAL (08184) PALAU DE PLEGAMANS
Contacte: info@gestoriadag.com-938648982Finalitats

En compliment del disposat en la normativa europea 2016/679 General LOPD, li informem que, segons la relació que teniu amb nosaltres, a DAG MULTIGESTIO EMPRESARIAL SL tractem les dades que ens facilita per qualsevol o totes, les finalitats següents:

o Gestió comptable, administrativa, facturació i gestió de cobrament.

o Prestar-los un servei

o Publicació de les actuacions dutes a terme en reunions de comunitat

o Realització de pagament mitjançant TPV

o Preparació de la declaració de renda i altres treballs derivats de les activitats assessors/gestors.

o Tractament d’altes i baixes per malaltia comuna o accident

o Tractament de dades del conjunt de propietaris de la comunitat amb la finalitat en el compliment de la política i les obligacions fixades

 

     2. El període de retenció de dades

 

Les dades es mantindrà mentre dura la relació comercial, contractual o en cas contrari amb la nostra institució, sol·licitar la supressió, així com el temps necessari per al compliment de les obligacions legals.

 

     3. Legitimació

 

La base legal per al tractament de les dades radica per:

o Consentiment inequívoc

 

     5. Destinataris

 

S’indicaran les seves dades personals a tercers en els casos següents:

o Administració Tributària

o Bancs i institucions financeres

o Bufet d’advocats

o Responsable de destrucció de documentació

o Seguretat social

 

     6. Drets

 

Vostè el dret d’obtenir la confirmació sobre si enDAG MULTIGESTIO EMPRESARIAL SLestan tractant de dades personals relatives a ell, o no.

També dret d’accés a les seves dades personals, així com per sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, buscar seva eliminació quan, entre altres raons, les dades ja no és necessari per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només es conservaran a ells per a l’exercici o la defensa de les reivindicacions.

A més, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les dades.DAG MULTIGESTIO EMPRESARIAL SLdeixarà de processament de les dades, excepte per raons legítimes i convincents, o exercici o la defensa de les reivindicacions.

També, vostè pot exercir els drets d la portabilitat de dades, així com revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús d’algun dels seus drets, pot realitzar-los a través d’elegibles enllaços sota:

o Per exercir el seu dret d’accés feu clicaquí

o Per exercir el seu rectificació fer clicaquí

o Per a exercir el seu dret de supressió (oblit) feu clicaquí

o Per exercir el seu dret de limitació de tractament si us plau feu clicaquí 

o Per exercir els drets d’oposició, feu clicaquí

o Per exercir el seu dret de portabilitat feu clicaquí  

 

Alternativament, també pot contactar amb nosaltres per correu postal a la següent adreça:PASAJE SAN LUIS, 4 LOCAL – (08184) PALAU DE PLEGAMANSs’adjunta fotocòpia del DNI a la certesa de la seva identitat. Recordi’s de proporcionar la millor informació possible sobre la seva aplicació: nom i cognoms, adreça utilitzada pel compte o el portal de l’aplicació de correu electrònic.

 

Finalment, us informem que podeu anar a les dades d’Agència Espanyola de protecció i altres organismes públics per qualsevol reclamació derivada de la tramitació de les seves dades personals.

 

Política de cookies

 

Per veure les galetes que utilitzem a la nostra web, recordar que poden accedir a la nostra política de galeta en el següent enllaçpolìtica de cookies.