Notícies

Us adjuntem el calendari per a l’any 2023 amb les festes laborals. Manca marcar les festes locals. Les festes marcades són les publicades a l'ordre EMT/81/2022 publicat en el DOGC 8656 de 28 d’abril. De les tretze festes esmentades a l’Ordre n´hi haurà una, a triar entre el...

Us informem de la publicació en el BOE del Reial decret llei 17/2022 de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'energia, en l'aplicació del règim retributiu a les instal·lacions de cogeneració i es redueix temporalment el tipus de l'impost sobre el valor...