Les mascaretes deixen de ser obligatòries als interiors

Les mascaretes deixen de ser obligatòries als interiors

Us informem que s’ha publicat en el BOE el Real decret 286/2022, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes.

El Govern espanyol ha aprovat la fi de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta als interiors amb caràcter general a partir del 20 d’abril.

Continuaran sent obligatòries a l’interior dels centres, serveis i establiments sanitaris, en el transport aeri, per ferrocarril o autobús i en els vaixells quan no es garanteixi la distància de seguretat. Es recomana el seu ús responsable en la població vulnerable.

En l’entorn laboral, amb caràcter general, no serà obligatòria. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, i d’acord amb la corresponent avaluació del risc del lloc de treball, podran establir les mesures preventives adequades que estimin convenients, com l’ús de mascareta.

Més informació

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.