Quins són els canvis en la cotització d’autònoms per al 2024?

Quins són els canvis en la cotització d’autònoms per al 2024?

S’acosta l’inici d’un any 2024 nou que es preveu carregat d’importants novetats per a empreses i autònoms del nostre país. Es podria dir que, en sentit estricte, el sistema de cotització per trams per a treballadors autònoms va ser una novetat incorporada al nostre ordenament el 2023, però el 2024 es presenta com l’exercici en què es produirà la consolidació i cristal·lització definitiva dels canvis que regiran la cotització dels treballadors per compte propi en el futur.

Un dels més importants és la desaparició de l’opció transitòria habilitada per al 2023 en què els treballadors autònoms podien triar entre que se’ls apliqués la quota del tram corresponent als seus rendiments nets o continuar pagant sobre la base que tinguessin el gener d’aquell any , sens perjudici de la posterior regularització que es produeixi després de la declaració de la renda.

Es produeix així la consolidació d’un sistema progressiu en què les bases mínimes i màximes dels trams inferiors disminueixen respecte a les que corresponien el 2023, mentre que les dels trams superiors s’incrementen respecte a aquest exercici que està proper a finalitzar.

Explicarem amb un exemple com canviaria la quota de cotització del 2024 respecte a la d’un autònom al qual se li apliqués el mateix tram el 2023:

Altres aspectes a tenir en compte:

 

Amb la publicació del Reial Decret-llei 13/2022 de 26 de juliol, a partir de l’1 de gener de 2023 aquests treballadors podran canviar fins a 6 vegades l’any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els efectes següents:

1 de març: sol·licituds formulades entre 1 de gener i darrer dia natural de febrer.

1 de maig: si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.

1 de juliol: si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.

1 de setembre: sol·licituds formulades entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.

1 de novembre: sol·licituds formulades entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.

1 de gener de l’any següent: si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

Les variacions es comunicaran a través del sistema ImportaSS de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ens hem referit a modificacions que s’aplicaran a treballadors autònoms que ja estan donats d’alta al sistema i als quals se’ls aplica la regla general del Nou Sistema de Cotització per Trams.

Hi ha altres reduccions que modificaran la quota d’autònoms dels treballadors en funció que:

  • Es tracti d’autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els dos anys immediatament anteriors al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms -RETA- i que el 2024 gaudiran d’una quota reduïda de 80 euros mensuals, que es mantindrà si el treballador autònom acredita discapacitat igual o superior al 33% o ésser víctima de violència de gènere o terrorisme durant els primers 24 mesos i que s’incrementarà a partir del mes 25 a 160 euros.
  • Les diferents comunitats autònomes prevegin ajudes, bonificacions o reduccions en les quotes d’autònoms complementàries quan s’iniciï activitat o els ingressos no superin el Salari Mínim Interprofessional, durant el lax de temps que aquestes exigeixin i sempre que es compleixin els requisits que estableixin.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.