Uncategorized @ca

La gestió econòmica d'una empresa és un tema complex que engloba múltiples dimensions, des de la generació d'ingressos fins a l'administració eficient dels recursos. Aquest article té com a objectiu oferir una visió completa i pràctica dels principals eixos de la gestió bàsica que tota pime,...

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha implementat les millores següents a la seu electrònica: Pagament de deutes i liquidacions a través de Bizum sense límit d’import Actualització del simulador d’ajornaments i fraccionaments per adequar-lo a la Instrucció 4/2022, del director de l’Agència Tributària de Catalunya, sobre...

El nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables presenta algunes complicacions a l’hora de la seva interpretació i el compliment de les normes de gestió. Una de les maneres que tenen les empreses per resoldre els seus dubtes és formular consultes vinculants a la Direcció...

Us informem que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha aprovat la Resolució de 28 de febrer de 2023 de la Direcció General de l’entitat pública empresarial Red.es que modifica les convocatòries d’ajuts destinades a la digitalització d’empreses dels segments I, II i III del...