Notícies

Us informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya i, davant l’agreujament de la sequera, ha activat un nou escenari: la preemergència. L’activació de la preemergència, a més de comportar restriccions, és una crida per forçar l’estalvi abans d’arribar al llindar d’emergència (16% d’aigua als embassaments) i així...

En compliment de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Llei 10/2010, de 28 d'abril), els assessors fiscals assumeixen un paper crucial en la salvaguarda de la integritat del sistema financer i la prevenció d'activitats il·lícites. La normativa estableix...

Us adjuntem el calendari per a l'any 2024 amb les festes laborals i informació sobre els diferents serveis que oferim. Manca marcar les festes locals. Les festes marcades són les publicades a l'Ordre EMT/153/2023 publicat en el DOGC el 13 de juny de 2023. De les tretze festes esmentades...