Model per a l’avaluació de llocs de treball en oficina: Mètode ROSA (Rapid Office Strain Assessment) – Any 2022

Model per a l’avaluació de llocs de treball en oficina: Mètode ROSA (Rapid Office Strain Assessment) – Any 2022

Us adjuntem la nota tècnica de prevenció (NTP) on es presenta el mètode ROSA (Rapid Office Strain Assessment).

Es tracta d’un mètode per a avaluar, de manera ràpida, els riscos posturals en llocs de treball d’oficina que utilitzen equips amb pantalles de visualització que es basa en l’observació de la postura adoptada i proporciona una valoració numèrica que indica tant el nivell de risc com el nivell d’actuació requerit.

El mètode ROSA va ser desenvolupat al Canadà per Michael Sonne, Dino L. Villalta i David M. Andrews i publicat en 2012 en la revista «Applied Ergonomics». Està basat en les recomanacions ergonòmiques per al treball en oficina recollides en la guia CSA Z412 elaborada pel Centre Canadenc de Salut i Seguretat Laboral, així com en altres criteris tècnics recollits en la literatura ergonòmica. Aquestes recomanacions i criteris se circumscriuen a la postura adoptada pel treballador en utilitzar i interaccionar amb alguns dels elements més habituals en un lloc de treball d’oficina.

La metodologia ROSA és anàloga a altres mètodes d’avaluació postural, com per exemple els mètodes RULA («Rapid Upper Limb Assessment») i REBA («Rapid Entire Bodi Assesment»). Es basa en l’observació d’una postura determinada que, a través d’un conjunt de taules i de puntuacions parcials, permet obtenir una puntuació final entre 1 i 10 que està correlacionada amb el malestar de la persona treballadora.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.