Llei Antifrau a Espanya, nova obligació sobre els programaris de comptabilitat i de facturació

Llei Antifrau a Espanya, nova obligació sobre els programaris de comptabilitat i de facturació

El juliol de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol del 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

El nou sistema conegut com a SIF obliga a autònoms i empreses a treballar amb programes informàtics que suportin processos comptables, de facturació o de gestió que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres. Ara coneixem més detalls sobre el nou reglament de requisits de Sistemes Informàtics de Facturació -SIF- que podeu llegir al nostre article.

Objectiu de la Llei 11/2021 contra el frau fiscal

La llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal té com a objectiu evitar la manipulació de dades comptables i de gestió que permetin una doble comptabilitat o la manca de registres de les operacions realitzades. Amb això es pretén combatre el que es coneix com a programari de doble ús o programes informàtics que permetin als usuaris portar una comptabilitat B i poder facturar sense declarar-ho.

A més, la Llei Antifrau també inclou altres mesures per evitar l’evasió fiscal:

 

 • Limitació dels pagaments en efectiu a 1.000 €
 • Eliminació d’incentius fiscals a algunes comunitats autònomes que atorgaven als pactes de successió o herències en vida
 • Modificació de l’impost de matriculacions
 • Control del mercat de criptomonedes
 • Reducció del llindar de deute fins als 600.000 euros per aparèixer a la llista de morosos
 • Prohibició de les amnisties fiscals
 • Ampliació del concepte de paradís fiscal
 • Altres mesures addicionals de Cadastre, per a les Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV) i les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària (SOCIMI)

 

Prohibició del programari de doble ús

 

La principal mesura de la Llei 11/2021 és la prohibició dels “programari de doble ús” o programes informàtics que permetin la manipulació de la comptabilitat a les empreses i l’alteració dels registres de les transaccions realitzades. Segons els articles relacionats amb l’ús de programes informàtics, s’estableix “l’obligació per part de productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels que desenvolupin activitats econòmiques , garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos”.

Per això, es considera infracció tributària, la fabricació, la producció, la comercialització i la tinença de programes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la llei. Un programari de doble ús serà aquell programa informàtic que permeti:

  1. Portar comptabilitats diferents
  2. No reflectir, totalment o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades
  3. Registrar transaccions diferents de les anotacions realitzades
  4. Alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable
  5. No complir amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per part dels òrgans competents de lAdministració Tributària
  6. No aquest certificat. Estant obligats a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats.

 

Sancions a proveïdors i usuaris

 

Qualsevol autònom o empresa que no compleixi la Llei 11/2201 contra el frau fiscal podrà ser sancionat. L’incompliment de la llei comporta dos tipus de sancions, una adreçada als fabricants de programari de doble ús i una altra per als usuaris.

Les empreses que es dediquin a la fabricació, producció i comercialització de programari de doble ús que permetin la manipulació de la comptabilitat podran ser sancionats amb multes de fins a 150.000, mentre que els usuaris d’aquest tipus de programari podran ser multats amb imports de fins 50.000 euros.

Les sancions i l’obligació d’utilitzar solucions certificades van entrar en vigor l’11 d’octubre del 2021, encara que el reglament tècnic que regula el desenvolupament de les solucions tecnològiques està pendent d’aprovació. L’Agència Tributària ha comunicat que no s’imposaran sancions fins que no es produeixi la publicació oficial del reglament tècnic.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.