Nou sistema de cotització per a persones autònomes

Nou sistema de cotització per a persones autònomes

A partir del 2023 entrarà en vigor el nou sistema de cotització per a les persones treballadores per compte pròpia o autònoms.

Aquest nou sistema estableix que les persones treballadores autònomes hauran de cotitzar en funció dels rendiments nets que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025, podent triar una base de cotització que estigui compresa entre la base de cotització que correspongui al seu tram d’ingressos conforme a la taula general i reduïda i a la base màxima de cotització establerta en la Llei Pressupostos Generals de l’Estat.

La disposició transitòria sisena permet que les persones treballadores autònomes que a 31/12/2022 vinguessin cotitzant per una base superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments puguin mantenir aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Per a més informació posa’t en contacte amb nosaltres.

COTITZACIO-RETA-2023

RESUMEN NUEVO SISTEMA DE COTIZACION RETA RD LEY 13 2022 21092022

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.