Modificació dels supòsits d’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Modificació dels supòsits d’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Us informem que s’ha publicat en el BOE el Reial decret 65/2023, de 7 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Article únic:

L’obligació d’ús de mascareta, fins ara regulada en el Reial decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, disposada en els apartats 1 i 2 de l’article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, queda establerta en endavant en els següents termes:

És obligatori l’ús de mascaretes, a totes les persones més grans de sis anys, en els espais següents:

• Als centres i serveis sanitaris, a les oficines de farmàcia i farmacioles, l’han de portar les persones treballadores, els visitants i els pacients. Les persones ingressades no caldrà que la portin quan estiguin a la seva habitació.

• Als centres sociosanitaris, les persones que hi treballin, sempre que estiguin en contacte amb persones residents o en zones compartides amb aquestes persones, i els visitants quan estiguin en zones compartides.

No caldrà que portin mascareta:

• Les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

• Si l’ús de la mascareta resulta incompatible amb la naturalesa pròpia de les activitats.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.