Hisenda ja treballa a treure l’IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros

Hisenda ja treballa a treure l’IVA als autònoms que facturin menys de 85.000 euros

  • Espanya ha d’aplicar la norma europea a partir del gener del 2025
  • Permetrà no emetre factures amb IVA i, per tant, no declarar-ho

 

El final de l’obligació per als autònoms de declarar l’IVA cada trimestre s’acosta. El Ministeri d’Hisenda ja treballa amb les associacions d’autònoms en un text per transposar la Directiva europea 2020/285, que va entrar en vigor el 18 de febrer del 2020, i que permet eliminar aquesta obligació per als autònoms que facturin menys de 85.000 euros al any.

Europa obliga que els països de la UE posin en marxa aquesta mesura de cara a l’1 de gener de 2025. No obstant, és habitual que els Estats, inclòs Espanya, es retardin en la transposició de les normes assumint les corresponents sancions per part de Brussel·les.

De moment, mancant text oficial al nostre país, la normativa europea planteja l’opció que els autònoms amb ingressos inferiors als 85.000 euros puguin triar entre el règim general de l’IVA (l’actual) o acollir-se al règim especial de franquícia de l’IVA , la qual cosa implicaria que ni han d’incloure aquest impost en les factures que emetin ni, per tant, declarar-ho. Per acollir-se a la franquícia, els autònoms no podran haver superat l’any natural previ a la sol·licitud els 85.000 euros de volum de negoci. No obstant això, la Directiva deixa els Estats que ampliïn aquest període als dos anys naturals previs.

Així mateix, quan l’autònom s’aculli a la franquícia de l’IVA, aquest no podrà superar en més d’un 10% el volum de negoci, altrament, “deixarà d’aplicar-se a partir d’aquell moment”. Tot i que en aquest punt, Europa s’obre a excepcions i assenyala que “els Estats membres podran establir un límit màxim del 25% o autoritzar el subjecte passiu a continuar beneficiant-se de la franquícia”. Tot i això, si l’autònom sobrepassa els 100.000 euros de facturació al país on té la franquícia, se’l treu. Només es permetria depassar el llindar aquest 25% si el negoci supera els 100.000 euros, però perquè la resta procedeix de l’activitat que tingui a altres països de la UE. Concretament, el text assenyala sobre aquest aspecte que les empreses el volum de les quals de negocis a l’Estat en què estan establertes es trobi per sota del llindar nacional “han de poder seguir fent entregues i prestacions exemptes (de l’IVA) en aquest Estat membre amb independència del volum de negocis que generin en altres Estats membres, tot i que el seu volum de negocis total superi el llindar de la Unió”.

D’altra banda, el límit de no superar els 85.000 euros de facturació per poder beneficiar-se de no presentar IVA és el que marca Europa, però la mateixa norma dóna llibertat als Estats a modificar cap avall aquest llindar o canviar-lo per sectors d’activitat.

Desactivar la franquícia

 

L’Estat serà el competent per desactivar la franquícia a un autònom al territori nacional (i també el que informi un altre país de la UE) si el treballador supera el llindar del volum de negoci, comunica la seva intenció de deixar d’acollir-se a la franquícia o cessa la seva activitat. Perquè els països puguin tenir un control dels autònoms que s’acullen a aquesta mesura han de concedir a cada subjecte un número d’identificació individual. Els autònoms han d’informar l’Administració si s’acullen la franquícia d’un altre país.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.