Aquestes són les novetats fiscals que afecten als autònoms al 2024

Aquestes són les novetats fiscals que afecten als autònoms al 2024

El 2024 hi haurà algunes novetats fiscals que afectaran als autònoms del nostre país. Descobreix-les en aquest article.

 

  • Coneix les novetats fiscals per a autònoms que es presenten a diferents figures tributàries.
  • Els autònoms també s’han de preparar per al règim de franquícia de l’IVA.

 

Els autònoms representen al voltant del 16% de l’ocupació a Espanya, i per això qualsevol novetat en la tributació d’aquest col·lectiu té una gran repercussió.

Les novetats fiscals per a autònoms al 2024 suposen un suport a l’activitat econòmica d’aquest col·lectiu. En general, aquestes novetats comporten una reducció de la càrrega tributària i un estalvi important. Això ho podran destinar a la inversió en el seu negoci o a la millora de la qualitat de vida.

Però també hi ha altres novetats importants que afecten la forma de tributar. El règim de mòduls o règim simplificat dIVA pot tenir els dies comptats.

Novetats fiscals per als autònoms amb relació a l’IVA: Franquícia de l’IVA

El nou règim de franquícia d’IVA exim als autònoms d’incloure l’IVA a les seves factures si facturen menys de 85.000 euros (100.000 euros, si estan en activitats intracomunitàries). Els autònoms només hauran de presentar una declaració anual de les vendes per demostrar que compleixen els límits per no estar subjectes a aquest impost indirecte.

Tot i que està previst que entri en vigor el 2025, l’any 2024 és important. Per acollir-se a la franquícia, els autònoms no podran haver superat l’any natural previ a la sol·licitud els 85.000 euros de volum de negoci.

La implantació daquest nou sistema és obligatòria per al nostre país per transposar la Directiva europea 2020/285. Aquesta va entrar en vigor el 18 de febrer de 2020 i obliga els països de la UE a posar-la en marxa amb data límit de l’1 de gener de 2025. Aquesta mesura ja està en marxa a tots els països de la Unió Europea, excepte el nostre .

El règim de franquícia de l’IVA vindria a substituir el règim d’IVA simplificat i el recàrrec d’equivalència. Suposarà que milers d’autònoms es puguin acollir a aquest règim.

Els canvis legals necessaris s’haurien de materialitzar al 2024 perquè puguin entrar en vigor el 2025. Està previst un règim transitori, que s’establiria al 2024. Aquest serviria perquè els autònoms que estan ara mateix en IVA simplificat s’adeqüin a la nova normativa.

Novetats fiscals amb relació a l’IRPF

Amb relació a l’IRPF, les principals novetats per al 2024 són:

  • Augment del mínim per tributar, que passa de 14.000 a 15.000 euros. Això vol dir que els autònoms que tinguin ingressos inferiors a 15.000 euros no estaran obligats a presentar la declaració de la Renda. Aquesta actualització deriva de la pujada del SMI.
  • Reducció dels rendiments de treball sobre sous bruts entre 15.000 i 21.000 euros. Això augmenta la possibilitat que la declaració de la renda «surti a tornar».
  • Millora de la deducció fiscal per a autònoms a l’IRPF. El rendiment net dels autònoms que tributen pel sistema de mòduls es redueix a 5 punts percentuals. Les despeses de difícil justificació s’incrementen fins al 7% per a tots els treballadors per compte propi.
  • Novetats autonòmiques. És important estar també atent a les novetats fiscals que poden aprovar les diferents comunitats autònomes.

 

Novetats fiscals al sistema de mòduls al 2024

La fi del règim de mòduls es precipitarà amb l’entrada en vigor de la franquícia de l’IVA i la reforma del sistema de cotització del RETA segons els ingressos reals. Aquesta reforma exigeix ​​comptabilitzar i controlar els ingressos i les despeses reals de cada autònom.

En principi, tot sembla indicar que el sistema de mòduls per a autònoms tendirà a desaparèixer.

Novetats fiscals amb relació a l’impost sobre societats: modificació en els tipus impositius

Una mesura que afecta els autònoms societaris és la rebaixa de l’impost sobre societats per a les petites i mitjanes empreses (pimes).

A partir de l’1 de gener de 2023 es va introduir un tipus de gravamen reduït del 23%. Aquest s’aplica a les entitats l’import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d’euros.

A més, les empreses emergents tributaran al tipus reduït del 15% en els termes establerts a l’apartat 1 de l’article 29 de la LIS, en el primer període impositiu. Aquestes tindran la condició d’empresa emergent, la base imposable haurà de resultar positiva i hauran de mantenir aquesta condició en els 3 següents.

Novetats fiscals amb relació a l’impost sobre successions i donacions

Comunitats autònomes com la Valenciana, Múrcia, les Balears, la Rioja i les Canàries van anunciar que hi haurà bonificació total de l’impost de successions i donacions. Altres comunitats com ara Aragó i Cantàbria han decidit rebaixar aquest gravamen.

Les rebaixes o bonificacions en aquest impost ajuden els autònoms a transmetre i heretar el patrimoni familiar.

Per tant, els autònoms han d’estar preparats per als canvis fiscals que s’acosten. Encara que alguns poden suposar una reducció de la càrrega tributària, altres suposen un canvi en la forma de tributar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.