Nous tipus d’IVA temporals

Nous tipus d’IVA temporals

El dia 28 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 20/2022, de 27 de desembre, de “Mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i  altres situacions de vulnerabilitat”, on, entre moltes d’altres mesures fiscals i financeres, recull una modificació dels tipus d’IVA aplicable a determinats productes alimentaris, amb efectes des de l’1/01/2023 i vigència fins al 30/06/2023, que detallem a continuació:

1. Aplicació del tipus del 5% d’IVA a:

a) Els olis d’oliva i de llavors.

b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquests productes serà del 0,625%

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1/05/2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

2. Aplicació del tipus del 0% d’IVA a:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.

b) Les farines panificables.

c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.

d) Els formatges.

e) Els ous.

f) Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquests productes serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1/05/2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5%.

En referència al concepte “pa comú” cal tenir en compte la seva definició, per poder aplicar el tipus superreduït i, en aquests moments, el tipus del 0%: és el producte resultant de la cocció d’una massa obtinguda per la mescla de farina i aigua, amb o sense addició de sal, fermentada amb l’ajuda de llevat de panificació o massa mare, de consum habitual en les vint-i-quatre hores següents a la seva cocció, elaborat amb farina o farina integral de cereals, i que pot incorporar en la seva composició salvat de cereals. És el pa que el consumidor entén com a pa bàsic (pa de barra, baguette, xapata, pa de pagès o pa integral). En conseqüència, els denominats “pans especials” no estarien dins de l’àmbit d’aquesta disposició. Entre d’altres, pans especials serien el pa multicereal, pa de Viena, pa de neu, pa bombó, pa torrat, els “biscotes”, els bastons, les “regañás”, els pics, pa de motlle, pa ratllat o pa de llet.

El text de la norma fa menció expressa a la prohibició que l’import de la reducció de l’IVA es pugui dedicar, totalment o parcialment, a incrementar el marge de benefici empresarial.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.