Nou dret dels usuaris i consumidors de no rebre trucades comercials

Nou dret dels usuaris i consumidors de no rebre trucades comercials

El 30 de juny entrarà en vigor l’art. 66.1.b de la llei General de Telecomunicacions que introdueix el dret dels usuaris i consumidors a no rebre trucades telefòniques amb finalitats comercials, excepte que:

a) Les trucades es facin a consumidors o usuaris que hagin consentit rebre trucades comercials, o que

b) Les trucades s’emparin en alguna altra base de legitimació de les previstes a l’art. 6.1 del RGPD, com l’interès legítim.

L’AEPD a la vista dels dubtes generats per l’aplicació d’aquest nou dret ha elaborat un informe jurídic N. 40/2022 que poden consultar en aquest enllaç, i un esborrany de circular 1/2023 sobre l’aplicació de l’art. 66.1b) de la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions, que també poden consultar aquí.

En aquesta Circular pendent d’aprovació, s’estableix que:

  1. El consentiment dels consumidors i usuaris s’ha d’ajustar a les previsions del  RGPD (UE) 679/2016. És a dir ha de ser previ, exprés i inequívoc. (Art. 2)
  2. També son lícites les trucades comercials que es facin per satisfer interessos legítims del responsable que emet la trucada, sempre que no prevalguin interessos, drets o llibertats fonamentals de qui rep la trucada. (Art. 3)
  3. Que prèviament s’hauran de ponderar els interessos en conflicte i documentar-ho a disposició de l’AEPD.
  4. Es presumeix que concorre l’interès legítim quan les trucades comercials es fan a clients en relació amb productes o serveis similars als ja contractats per aquest client.
  5. El destinatari s’haurà de poder oposar a seguir rebent trucades, el que s’haurà de dir explícitament a l’interessat, a molt tardar, amb la 1ª comunicació, (Art. 3)
  6. Caldrà consultar les llistes d’exclusió publicitària. (art. 4)
  7. El dret de no rebre trucades comercials només es reconeix als consumidors i usuaris.

La Circular de l’AEPD preveu expressament a l’art. 5 que es presumeix lícit el tractament i la realització de trucades a empresaris individuals, a professionals liberals i a persones de contacte de persones jurídiques.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.