Notícies

Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social. Les novetats més importants són les següents: 1r LÍMITS MODULS Dins de les mesures adoptades en l'àmbit tributari i cadastral es prorroguen per al període impositiu 2020...