Notícies

Les rendes més elevades són les que, paradoxalment, més es beneficien de les reduccions i deduccions. Els contribuents podran estalviar gairebé 3.200 euros de mitjana en la seva pròxima declaració de la renda si saben com aprofitar la recta final de l'any per treure profit dels...

Els operadors econòmics: empreses, autònoms i professionals, tenen en la seva gran majoria encomanats seus compliments fiscals -motivats per la complexitat del sistema fiscal espanyol- als Assessors Fiscals. Aquests al seu torn, es relacionen en nom dels seus clients amb l'Administració Tributària a través -de...

Us informem del fet que a partir del 3 de gener de 2018 el Codi Lei serà obligatori per a totes aquelles persones jurídiques que participen als mercats financers i hauran de facilitar el seu LEI a les empreses de serveis d'inversió i les entitats de crèdit...

El Tribunal Suprem fixa doctrina amb la seva segona sentència eximint a les empreses de portar un registre de les jornades de la seva plantilla, la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha modificat la seva Instrucció 3/2016 de la Inspecció...